Ubezpieczenie turystyczne COVID:

W ramach ubezpieczenia WARTA TRAVEL, Warta pokryje koszty leczenia i assistance w razie zachorowania na COVID-19 podczas podróży zagranicznej

Od początku epidemii COVID-19, zachorowania w związku z koronawirusem są traktowane jako nagłe zachorowania za granicą. Ubezpieczony ma zapewnioną pomoc do wysokości sumy ubezpieczenia wybranej podczas zakupu ubezpieczenia (nawet do 1 000 000 zł).
Co ważne – nie ma konieczności dokupowania dodatkowych rozszerzeń do podstawowego zakresu ubezpieczenia.

Ochroną są objęci wszyscy ubezpieczeni posiadający polisę WARTA TRAVEL, którą zakupisz na tej stronie.

Ubezpieczenie turystyczne COVID – koronawirus

ubezpieczenie turystyczne COVID

Ubezpieczenia turystyczne WARTA travel online

Wyjazd za granicę zaplanowany, walizki spakowane, jeszcze tylko dobre ubezpieczenie podróżne i można ruszać w drogę! Zachęcamy Państwa do wykorzystania poniższego kodu zniżkowego, który uprawnia do 10% rabatu na zakup ubezpieczenia turystycznego.

Ubezpieczenie Turystyczne WARTA Travel Online

KOD ZNIŻKOWY: PROMO51

KUP POLISĘ

Zawsze w zakresie:

 • 1. Następstwa chorób przewlekłych
 • 2. Nielimitowany transport medyczny na całym świecie
 • 3. Bezgotówkowa pomoc medyczna
 • 4. Ochrona na wypadek aktów terrorystycznych
 • 5. Chronimy zdrowie klientów również wtedy, kiedy do zdarzenia doszło po spożyciu alkoholu

Jak to działa?

 • PRZEJDŹ DO WNIOSKU

  Kliknij przycisk KUP POLISĘ, a następnie wypełnij odpowiednio wniosek odpowiadając na pytania i wybierając odpowiednie opcje ubezpieczenia turystycznego online.

 • ODBIERZ ZNIŻKĘ

  Wpisz kod zniżkowy: PROMO51 który uprawnia do 10% rabatu na zakup ubezpieczenia turystycznego.

 • ODBIERZ UBEZPIECZENIE

  Ciesz się ubezpieczeniem podróżnym online – podsumowanie transakcji, polisę oraz wszystkie informacje otrzymasz na e-mail oraz SMS.

Co trzeba zrobić, by skorzystać ze zniżki?

 • Wystarczy kliknąć w przycisk „KUP POLISĘ” aby odebrać zniżkę na ubezpieczenie turystyczne online, zostaniemy przekierowani na online.warta.pl a rabat zostaje zaczytany z automatu w prawym górnym rogu.
 • Odpowiedzieć na kilka prostych pytań i zapoznać się z przygotowaną ofertą ubezpieczenia podróżnego – można ją dowolnie modyfikować.
 • Po wyborze zakresu oraz dodatkowych opcji, należy wpisać dane wszystkich podróżnych (osoba ubezpieczająca to osoba, która kupuje polisę).
 • Następnie należy dokładnie zapoznać się z podsumowaniem wybranej ochrony i opłacić składkę online – system przekierowuje na stronę Przelewy24.pl, gdzie wystarczy wybrać metodę płatności: szybki przelew online, BLIK, karta płatnicza lub kredytowa.
 • Po opłaceniu składki na ubezpieczenie turystyczne online Warta, system wysyła e-mail oraz SMS z najważniejszymi informacjami dotyczącymi polisy oraz samą polisę.

Ubezpieczenie turystyczne COVID

#WartobyćzWartą

szybkie i tanie zawarcie polisy
całodobowa pomoc - 24/7
ochrona nawet po spożyciu alkoholu
nielimitowany transport medyczny na całym świecie
obejmuje następstwa chorób przewlekłych

Ubezpieczenie turystyczne Warta TRAVEL

Tutaj kupisz pewne ubezpieczenie turystyczne z pewnym rabatem – skorzystaj, nie zawiedziemy Cię.

Ubezpieczenie turystyczne a COVID-19

najczęściej zadawane pytania:

Tak, od początku epidemii COVID-19, zachorowania w związku z koronawirusem są traktowane jako nagłe zachorowania za granicą. Ubezpieczony ma zapewnioną pomoc do wysokości sumy ubezpieczenia wybranej podczas zakupu ubezpieczenia (nawet do 1 000 000 zł). Co ważne – nie ma konieczności dokupowania dodatkowych rozszerzeń do podstawowego zakresu ubezpieczenia. Ochroną są objęci wszyscy ubezpieczeni posiadający polisę WARTA TRAVEL.

Tak, na polisach WARTA TRAVEL dodaliśmy informację w języku polskim i angielskim, potwierdzającą ochronę w tym zakresie. „Ubezpieczenie obejmuje również koszty leczenia związane z nagłym zachorowaniem na COVID-19 zaistniałym w trakcie podróży./The insurance also includes the cost of medical treatment related to a sudden illness of COVID-19 during the travel.”

Leczenie następstw chorób przewlekłych (a w sytuacji zachorowania na COVID-19 nazywanych często chorobami współistniejącymi) w ubezpieczeniu WARTA TRAVEL jest w podstawowym zakresie ubezpieczenia. Co ważne, koszty te pokrywane są do 100% sumy ubezpieczenia kosztów leczenia i nie wymagają opłacenia dodatkowej składki.

Jeśli u Ubezpieczonego zostanie zdiagnozowany COVID-19 i zachorowanie będzie potwierdzone dodatnim wynikiem testu, Warta pokryje koszty kwarantanny oraz izolatorium wskazanego i zorganizowanego przez służby medyczne lub sanitarne danego kraju.
Jeśli jako miejsce izolatorium zostanie wskazany hotel, wówczas również pokryjemy koszty zakwaterowania i wyżywienia.

Warta pokryje koszty testu w kierunku COVID-19 w następujących przypadkach:

 • jeżeli to badanie jest częścią procedury medycznej, niezbędnej do udzielenia pomocy medycznej w przypadku nagłego zachorowania (również nie związanego z COVID-19) lub nieszczęśliwego wypadku,
 • jeśli służy zdiagnozowaniu COVID-19 i wynik testu jest pozytywny,
 • jeśli po stwierdzonym zachorowaniu i przebytym leczeniu lub pobycie na kwarantannie/ w izolatorium, wskazanym i zorganizowanym przez służby medyczne lub sanitarne danego kraju, wykonano test, w celu potwierdzenia wyzdrowienia (bez względu na wynik testu).

Tak, jeśli Ubezpieczony nie będzie w pełni sił, a rekonwalescencja będzie zalecona przez lekarza prowadzącego, w porozumieniu z lekarzem Centrum Obsługi Klienta Warty (COK), Warta zapewni zorganizowanie i pokrycie kosztów zakwaterowania Ubezpieczonego w miejscu wskazanym przez COK przez okres do 5 dni.

W ramach ubezpieczenia WARTA TRAVEL organizowany jest transport medyczny Ubezpieczonego. W związku z zachorowaniem na COVID-19, transport medyczny jest organizowany w terminie i w warunkach zalecanych przez lekarza prowadzącego Ubezpieczonego, w porozumieniu z lekarzem wskazanym przez Wartę (COK), wyłącznie w sytuacji jeśli stan zdrowia Ubezpieczonego pozwala na transport. Dodatkowo transport będzie realizowany wyłącznie w sytuacji otwartych granic, z uwzględnieniem ograniczeń w przemieszczeniu się, wprowadzonych przez władze administracyjne lub sanitarne.

 • Jeśli Ubezpieczony, po przejściu COVID-19 będzie mógł opuścić placówkę medyczną / izolatorium / miejsce kwarantanny i zgodnie z zaleceniami lekarza będzie wymagał transportu medycznego do Polski lub kraju stałego zamieszkania, a pierwotnie planowany środek transportu nie będzie mógł zostać wykorzystany, to Warta zorganizuje i pokryje koszty takiego transportu. Dodatkowo, jeśli w oczekiwaniu na transport będzie niezbędna organizacja noclegu to Warta pokryje koszty noclegu Ubezpieczonego (max 3 doby),
 • Jeśli Ubezpieczony, po przejściu COVID-19 będzie mógł opuścić placówkę medyczną / izolatorium / miejsce kwarantanny zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego i nie będzie wymagał dalszego leczenia, a jego wcześniej zaplanowany środek transportu nie będzie mógł zostać wykorzystany, to WARTA zorganizuje i pokryje koszty transportu do Polski,
 • Nie będzie możliwe zorganizowanie transportu jeśli chory na COVID – 19 przebywa w szpitalu /na kwarantannie lub w izolatorium, aż do czasu wyzdrowienia, potwierdzonego przez lekarza prowadzącego.
Tak, Warta pokryje koszty przewozu zwłok Ubezpieczonego (bez względu na przyczynę zgonu), to znaczy załatwi wszelkie formalności i pokryje koszty związane z przewiezieniem zwłok Ubezpieczonego do wskazanego przez osobę bliską miejsca w RP. Usługa będzie
realizowana z uwzględnieniem ograniczeń wprowadzonych przez władze administracyjne lub sanitarne kraju zdarzenia.

Tak, jeśli zachorowanie na COVID-19 zagraża życiu osoby bliskiej, lub jeśli dojdzie do śmierci osoby bliskiej, WARTA pokryje koszty powrotu Ubezpieczonego i osób z nim podróżujących do Polski, pod warunkiem, że nie będą oni mogli skorzystać z przewidzianego wcześniej środka transportu.

Taka możliwość jest tylko we wskazanych w OWU przypadkach:

 • zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek, któremu uległ Ubezpieczony lub osoba bliska Ubezpieczonego wspólnie z nim podróżująca objęta ubezpieczeniem WARTA TRAVEL,
 • odwołanie lub opóźnienie środka transportu komunikacji lądowej, powietrznej albo wodnej ze względu na trudne warunki atmosferyczne,
 • awaria lub wypadek środka transportu komunikacji lądowej, powietrznej albo wodnej,
 • strajk pracowników przewoźnika lub obsługi portu lotniczego,
 • zdarzenie losowe w miejscu pobytu lub związana z nim akcja ratunkowa uniemożliwiająca Ubezpieczonemu powrót w zaplanowanym terminie.
Brak możliwości powrotu do domu, w związku z decyzją administracyjną władz o zamknięciu granic nie jest przesłanką do przedłużenia ochrony w ramach świadczenia „przedłużenie ochrony o 48 godzin”.

Nie pokrywamy m.in. następujących kosztów związanych z epidemią COVID-19:

 • kosztów profilaktycznych testów na COVID-19.
 • kosztów kwarantanny, izolatorium czy transportu, jeśli u ubezpieczonego nie stwierdzono COVID-19,
 • kosztów kwarantanny czy izolatorium, o ile nie zostały wskazane i zorganizowane przez służby medyczne lub sanitarne danego kraju,
 • kosztów kwarantanny ani izolatorium, jeśli odbycie kwarantanny jest obowiązkowe po przybyciu do danego kraju i jest elementem profilaktyki / prewencji,
 • kosztów transportu do kraju, w sytuacji gdy pierwotnie planowany powrót nie może być zrealizowany w wyniku zamknięcia granic/ zakazów lotów wydanych przez władze administracyjne/ państwowe,
 • kosztów związanych z organizacją powrotu do Polski jeśli ubezpieczony nie skorzysta z pierwotnie planowanego środka transportu, z powodu przebywania na kwarantannie czy w izolatorium – bez potwierdzonego, pozytywnym wynikiem testu, COVID-19.